sobota 11. mája 2019

Čo nájdeš..? - Benedict Wells : Na konci samoty

Anotácia :  Těžké dětství je jako neviditelný nepřítel: Nikdy nevíte, kdy udeří. Jules a jeho dva sourozenci vyrůstají v klidném a harmonickém prostředí, dokud jejich rodiče jednoho dne nezahynou při autonehodě. Dospívající Jules se stáhne do snového světa a jediný, koho k sobě pustí, je tajuplná kamarádka Alva. Co všechno je k sobě poutá, se ale dozví až po letech. Kniha získala Cenu Evropské unie za literaturu 2016.

Vydavateľstvo : Albatros Media a.s., 2017
Počet strán :  304
Žáner :  Román/Sociálny/Psychologický
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

štvrtok 9. mája 2019

Svit poškvrnenej mysle - Jeanette Wintersonová - Vášeň

Anotácia :  Henri vášnivo zbožňoval Napoleona a Napoleon vášnivo zbožňoval kurence. Počas cesty z Boulogne do Moskvy Henri zabil množstvo hydiny, ale ani jedného človeka.
Medzitým v tom čase sa v Benátkach, meste nádejí a masiek, narodila Villanelle, po otcovi gondolierovi zdedila nohy s plávacími blanami, ale v kasínach hrala o svoje srdce a prehrala.
Keď sa kuchárova láska k Napoleonovi zmenila na nenávisť, našiel krásu Benátok a spolu s Villanelle utiekol do ich tmavých kanálov.

Vydavateľstvo : Lindeni, 2019
Počet strán :  160
Žáner :  Román/Historický/Spoločenský
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

piatok 3. mája 2019

Charlieho malé tajomstvo : Daniel Keyes - Kvety pre Algernona

Anotácia :  Charlie Gordon má IQ 68. Každý deň chodí do pekárne, kde zametá podlahy a navštevuje večernú školu vo vzdelávacom centre pre dospelých. Ak dovolí ľuďom smiať sa na ňom, získa nových kamarátov. Charlieho frustruje vlastná neschopnosť porozumieť rozhovorom a vzťahom ostatných, chce sa naučiť čítať, písať a počítať. Keď mu ponúknu možnosť podstúpiť experimentálnu operáciu na zvýšenie IQ, neváha ani sekundu! Celý život túžil byť múdry. Rovnakú operáciu s rovnakým výsledkom podstúpil aj myšiak Algernon. Keď jedného dňa začne Algernonov stav upadať, vedci netušia, či čaká podobný koniec aj Charlieho.

Vydavateľstvo : Lindeni, 2019
Počet strán :  280
Žáner :  Román/Spoločenský/Sci-fi

Celospoločensky známy a uznávaný sci-fi román ocenený v roku 1960 Hugo Award, na motívy ktorého vznikol i film Charly (1968) ocenený Cenou akadémie za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe, funguje ako netradičný buildungsromán, poukazujúci na problémy znevýhodneného jednotlivca, ale i na reflektovanie ,,odvrátenej strany" vyspelej technickej a pokrokovej spoločnosti či spoločnosti ako takej.

Pozitíva : 

- forma : autor volí netradične memoárovú formu románu - čo na jednej strane ponúka iba jednu perspektívu rozprávača a iba jeden pohľad na naskytnutý problém, na strane druhej však utužuje subjektivitu diela, podporuje tvorbu osobných reflexií a introspekcií hlavnej postavy, ktorá prechádza svojím ,,malým" vývinom, pričom sa celým dielom linú úvahy o bytí, potrebe začleniť sa, byť váženejším, nie na smiech, lepší, cítiť spolupatričnosť, svoju vlastnú inteligenciu a neskôr i aroganciu, myšlienkovú prevahu nad ostatnými atď.

- narácia : text je pomerne veľmi ľahko čitateľný ( a v konečnom dôsledku i interpretačný) i pre bežného zážitkového čitateľa - nakoľko autor volí skoro bežný, hovorový štýl jazyka v priamom rozprávačovi, čo podmieňuje z veľkej časti i inteligenčná úroveň Charlieho, veľa motívov opakuje, znova analyzuje a ,,rozoberá na drobné", častá je retrospektíva, čo slúži pre lepšie pochopenie minulosti postavy, zamýšlanie sa nad už vyslovenými myšlienkami atď., čím sa román, i keď s označením ,,sci-fi" stáva prístupnejším i pre nemilovníkov žánru, psychologická rovina dokonca zväčša prevažuje. Zaujímavým prvok je potom pravopisná/ortografická stránka diela - v častiach s nízkym intelektom sa vyskytuje doslova detská štylistika viet a veľmi chabý, až fonetický pravopis, ktorý sa vzrastajúcim intelektom priamoúmerne mení na kvetnaté, poetické vety na úrovni vzdelanca, na úrovni skoro 200 IQ až génia, pričom i reflexie a introspekcie nadobúdajú nový, geniálny charakter.
autor Daniel Keyes
- typ buildungsromán + hl. postava : i keď sa to priamo nezdá a život hlavnej postavy nemapujeme doslova od jej detstva, buildungsrománom ako takým však dielo nazvať môžeme - v netradičnom slova zmysle, v ktorom sa ale stále dá buildr. chápať - vývin hlavnej postavy sledujeme síce zrýchlene a na relatívne malom časovom úseku (cez 8 mesiacov), nič to však nemení na tom, že tento vývin môžeme sledovať v celej jeho dĺžke - od piky, skrz mentálnu indispozíciu, cez učenie sa, rozpamätávanie si na svoju minulosť, pochopenie a spoznávanie samého seba, ale i iných, svojich túžob, telesných potrieb, záujem o nájdenie svojho nového miesta v živote, spoločenské problémy, politiku či medziľudské vzťahy - pričom v tomto cykle sme schopní krásne vidieť prvky skutočného vývinu človeka - cez naivitu dieťaťa k obdobiam vzdoru, hľadania svojej identity, svojho študijného či profesného zázemia, hľadania lásky a naplnenia, čo sprevádza dozrievanie nielen kognitívne a intelektuálne, ale i telesné.
Inteligencia teda v tomto prípade slúži ako prvok/motív ,,prebudenia" vlastnej osobnosti a skutočného ,,ja" subjektu, i keď i ten rôzne formuje aj spoločnosť, ale i ako motív daru a prekliatia - autor konfrontuje názor, nakoľko je inteligencia a vysoká int. až genialita v živote potrebná, nakoľko ľudí od seba vzdaľuje, tvorí z nich arogancov a pokrytcov, ale i osamelých nepochopených vlkov a či je naivita a hlúposť v ľudskej spoločnosti darom alebo výsadou. Postava Charlieho je potom v istom zmysle veľmi komplexnou, keďže naberá veľmi veľké množtvo informácií, podnetov, ale napr. i pocitov, čo z nej vytvára veľmi netypický typ hrdinu, ktorého prerod je skoro okamžitý a veľmi viditeľný ( z postihnutého na inteligenta, sebestredného génia a v závere človeka s pokáním) no v prenesenom slova zmysle sa ani nestal. 

Negatíva : 

- melodramatickosť + citové vydieranie : to, v akom duchu je román písaný sa nezaobíde bez častej melodramatickosti a občasného pátosu, ktoré síce nie sú priame a autor ich do textu nevkladá ako prvky citového vydierania, takže pre bežného čitateľa možno nebudú ani tak očividné a do očí bijúce, prítomné však sú a to v množstve väčšom ako malom, čo postupom textu naberie istý repetetívny ráz.

- (ne)inovatívnosť námetu : chtiac-nechtiac, ak ,,vyzlečieme" celý sujet a ostane nám iba holá fabula a námet, zistíme, že inovatívnosť nenájdeme - téma chudáka/úbožiaka/postavy, na ktorej visí tiaha spoločnosti/spol. kolektívny problém či tabu, a ktorá sa chce vymaniť zo svojho neželeného stavu a i napriek úpornej snahe ho ,,svet/Boh/spoločnosť" vráti späť na pozíciu, na ktorej bol a jeho túžby zostanú nenaplnené či sa presvedčí,že svoju túžbu v skutočnosti nikdy naozaj nepoznal, nebol na ňu pripravený či stavaný, a pre svoje dobro by o ňu ani nemal stáť je veľmi častá, stará snáď ako psychologický/akýkoľvek druh románu sám. Nič to však nemení na fakte, že jej spracovanie v XY obmenách určite zaujme i dnes.

Román Kvety pre Algernona rozhodne nemôžeme zaradiť do výhradne románu žánru sci-fi, dokonca si trúfam povedať, že oveľa viac je román psychologicky-sociálnou kritikou svojej, ale i každej spoločnosti, (z čoho smrdí malá agitačka na medicínske nezasahovanie do ľuds. podstaty, ale ok), ktorá vyčleňuje znevýhodnených, nielen mentálne postihnutých jedincov, nedokáže ich plne adaptovať, akceptovať, svojím spôsobom ich izoluje, nesnaží sa im vyjsť v ústrety, no skoro rovnako pracuje i s nadpriemerne inteligentnými ľuďmi - tí sa stávajú pre societu podivínmi bez priateľov, cítia sa neporozumení okolím, nedokážu zapadnúť, obidva protipóly Gaussovej krivky žijú v akoby svojom vlastnom kasovníckom systéme, do ktorého ich zaradí societa, pričom
román naskýta otázku, čo je pre jedinca výhodnejšie? Nie je hlúpejší život ľahší, príjemnejší? Prichádza s veľkým IQ i veľké poznanie (poznanie hnusu spoločnosti, hnusu zo samého seba) a veľká zodpovednosť? Román je ale i kritikou ľudskej mentality, pretrvávajúceho názoru, že inteligentný človek je lepšia/slušnejšia/distingvovanejšia/milšia bytosť, ktorá musí vždy žit krajší a plnohodnotnejší život ako niekto hlúpejší a zabúdania na to, že i retardovaní sú stále iba ľudia.

Záverečné hodnotenie : 4,5/5 *

Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu AlbatrosMedia!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

pondelok 29. apríla 2019

Keď láska bolí : Clare Mackintosh - Prečo si ma tu nechal?

Anotácia :  Jenna Grayová prežila to, čo nikto prežiť nechce. V jedno daždivé popoludnie sa synček vytrhne mame z ruky a uteká na cestu. Zrazí ho auto...
Tragédia Jennu zničí. Aby vôbec prežila, presťahuje sa do vzdialeného kúta vetrom bičovaného Walesu a v prostej chalupe sa pokúša zabudnúť. Chce utiecť spomienke na smrť chlapčeka, zúfalo sa potrebuje spamätať a nechať za sebou celú minulosť.
Zároveň sledujeme dvoch policajných vyšetrovateľov z Bristolu, ktorým smrť malého chlapca nedá pokoj. Sledujú stopy, jednu beznádejnejšiu ako druhú, a zisťujú, že ich to k sebe ťahá rovnako neodolateľne, ako ich fascinuje nepreniknuteľný prípad, plný nečakaných zvratov.

Vydavateľstvo :  Lindeni, 2019
Počet strán :  416
Žáner :  Román/Krimi/Thriller/Psychologický
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

streda 17. apríla 2019

Žralok so zubami ako ľudská ruka - Maja Säfströmová : Ilustrovaný atlas najčudesnejších prehistorických zvierat

Anotácia :  Úspešná švédska ilustrátorka Maja Säfströmová približuje vo svojej novej knihe tie najčudesnejšie prehistorické zvieratá, aké kedy existovali na našej planéte.
Vedeli ste, že niekedy po tejto zemi kráčali neuveriteľne čudné tvory, ako napríklad šabľozubý tiger, mamut srstnatý, vakovlk tasmánsky alebo dokonca dront nelietavý?
Spoznajte dávno zabudnuté zvieratá na fenomenálnych ilustráciách Maje Säfströmovej, ktorá si získala srdcia slovenských rodičov a ich detí už svojím debutom Ilustrovaný atlas neuveriteľných faktov o zvieratách.

Vydavateľstvo : ALBATROS, 2019
Počet strán : 112
Žáner : Pre deti/Atlas/Populárno-náučný
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+