streda 22. februára 2017

Poviedky a trošku viac : Ernest Hemingway - Poviedky

Anotácia : Hemingwayov autorský výber poviedok vyšiel roku 1938, v slovenčine prvý raz roku 1961. V textoch akoby sa premietal celý spisovateľov život – ocitneme sa uprostred Afriky pod Kilimandžárom, v michiganských lesoch, na talianskom fronte, v povojnovom Francúzsku či Španielsku. Poviedky vychádzajú v novom slovenskom preklade Vladislava Gálisa.

Vydavateľstvo :  IKAR, 2016
Počet strán :  536
Žáner : Zbierka poviedok

Ernest Hemingway sa do môjho života dostal naozaj zvláštnym spôsobom. Prvou stretávkou s ním bola novela Starec a more, ktorá ma však najprv vôbec nezaujala. Je divné, že na to, aký mám k nemu postoj dnes, som ho vtedy videla naozaj kritickým pohľadom.

Neviem, možno som vtedy na neho ako spisovateľa nebola pripravená. Človek dospieva, mení sa, a mení aj názory. Do rúk sa mi neskôr dostali jeho ostatné knihy, jeho osud ... a aj ja som sa začala hrať s myšlienkou byť spisovateľom. Hemingway ma nadchol, jeho štýlu som sa chcela podobať, časom sa stal mojim vzorom, mojim mentorom, osobosťou, ktorú bohužiaľ nestretnem, a ktorá sa mi veľmi podobá. A s ktorou, ako som neskôr zistila, ma spája i rovnaký dátum narodenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hemingway
Autor Ernest Hemingway
Táto kniha poviedok sa ku mne dostala krátko po Vianociach. Bola teda malým a oneskoreným vianočným darčekom do mojej zbierky. Avšak, kvôli určitým okolostiam zvaným štúdium som ju dlho odkladala. Bohužiaľ.
Dostala som sa k nej až nedávno a práve ona mi pomohla utvoriť a uceliť si názor na Hemingwaya ako spisovateľa.

Celá kniha obsahuje 49 poviedok a predslov. Každá sa líši svojou dĺžkou, situovaním a charaktermi, no každú spája a opakuje sa pár bodov, ktoré Hemingway neustále používa.

Dozvedáme sa, že veľa z poviedok napísal už v mladosti. Teda vidíme, že štýl, akým písal, sa mu nezmenil. Rovnako sa v každej poviedke hrá s postavami. Zasádza ich buď do prostredia, ktoré dobre poznajú, alebo naopak, podľa toho, na čo chce u daného charakteru poukázať. Preto sa tu stretávame s ľuďmi ako toreádor či neskúsený muž na Safari-poľovke, cez ktoré približuje neistotu z nepoznaného, nevedeného, neprebádaného, istú neistotu, pochybovanie a samom sebe a zároveň motivovanie sa na zvládnutie rôznych činov, a rovnako aj postavy v dobre poznanom prostredí, ktoré buď tiež nelogicky jednajú tam, kde by si mali byť istí či tápu tam, kde by nemali.


Dôležitú úlohu tu hrajú aj kvázi "vedľajšie postavy". V každej poviedke sú použité účelovo, väčšinou poukazujú na určitú charakterovú chybu či vlastnosť ľudí, v určitej synekdoche interpretujú zlé alebo dobré črty, povahy a zvyky, ktoré má každý z nás. Je známe, že Hemingway často používa zaujímavé postavy, no necháva ich v pozícii obyčajných ľudí, premýšľajúcich inak než iní z ich triedy, hĺbavejších, s väčším citom pre potrebu chápania, bytia, existencionálnej otázky.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hemingwayTej hlavnej u Hemingwaya. Aký zmysel má tento život? Nie je len náhodou, ktorá si z nás raz vystrelila? Je vôbec logické a dôvodné žiť dobrý život, keď aj tak jeho náplň a zámer sa časom v ľudskom svete a rozprávaní stratí? Tieto otázky používa najčastie, nie otvorene, ale skryto naráža na morálku, potrebu pochopenia a nájdenia sa.

Typické je aj jeho syntax. Nie pres-príliž strohý, no viac-menej úsečný, bez viditeľných a prejavených emócii, akoby bol len prázdnym opisovateľom skutočnosti, nezainteresovaným, bez hlbších pocitov, nespojený s dejom. Tento kontrast potom na samotného čitateľa pôsobí najintenzívnejšie. Niekedy urobí "chladnosť" opisu oveľa viac ako ďaleko siahle listy plné citov a hĺbavých myšlienok. A on to vedel.

Poviedky mi teda priblížili samotné Hemingwayovo majstrovstvo premysleného a silne subjektíveho a ľahko vsugerovateľného písania, jeho začiatky a rovnako jeho rozjazdy v písaní a kariére skutočného spisovateľa. (Zároveň nastavil vysokú laťku. O to väčšia motivácia sa mu v budúcnosti podobať - interná poznámka autora :)


Záverečné hodnotenie : 4/5 *
Za poskytnutie knihy ďakujem internetovému kníhkupectvu Bux.sk!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov:

Zverejnenie komentára