štvrtok 21. decembra 2017

Šesť dní, sedem nocí : Zuzana Strachotová : Devět dní

Súvisiaci obrázok
Anotácia : Věřit a nepochybovat. Lee Parker věří, Sera Trantorová věří – pouze každý něčemu jinému. Vleklé války nejen že měly fatální dopad na tvář přírody, ale rozdělily lidstvo na dva nesmiřitelné tábory. Životním krédem kněžích je askeze. Hlavními hodnotami jsou čistota, zbožnost a také absence citu. Proti této nesmyslné víře stojí Povstalci, kteří bojují za návrat původního světa. A jejich přesvědčení je neméně houževnaté, jak brzy na vlastní kůži pocítí Parker, nejlepší voják z elitní jednotky Jestřábů a vykonavatel kněžské vůle, který má jasný úkol: přivést do Citadely Povstalkyni Seru živou. Ovšem ani Seřiny pevně vštěpované morální zásady nezůstanou ušetřeny tvrdé zkoušky. Brzy však oba shledají, že uprostřed nezmapované divočiny budou muset čelit novému nebezpečí – záhadnému atmosférickému jevu známému jako Růžová bouře, z jejíchž purpurových blesků dosud nevyšel nikdo živý. Budou Sera s Leem první a budou to ještě vůbec oni? Otočil se snad svět naruby, nebo byl takový i předtím? Dva úhly pohledu, dvě přesvědčení. A pravda ukrytá někde úplně jinde.
Vydavateľstvo :  FANTOM Print, 2017
Počet strán :  342
Žáner : Román/Sci-fi/Antiutópia
Románová prvotina českej autorky bola zároveň i prvotinou mojou - konkrétne prvotinou čitateľského žánru sci-fi antiutópie. A ako to dopadlo?

Pozitíva :

- budovanie sveta + odkazovanie na nám známe diela :  i napriek prvému literárnemu počinu autorky je jedným z hlavných pozitív vcelku náročný segment románu, s ktorým sa potýkajú i zbehlí autori a autorke vyšiel na jednotku - vytvorenie fikčného sveta budúcnosti , jeho zákonov, mocenských a vládnych jednotiek, zložiek spoločnosti, zvykov a tradícií alebo napr. i nových druhov zvierat a rastlín. Zároveň sa román rôznymi aspektami istým spôsobom veľmi ponáša na nám už známe diela svetovej literatúry ako napr. Orwellovo 1984 (neustály drobnohľad) či Atwoodovej Príbeh služobníčky ( tu napr. podobný jazyk, zvyky, pozdrav) a v oboch zobrazené prvky rozvrátenej spoločnosti, straty ľudskosti, svojich práv a v nastolení jednotnej, vládnej sily bez možnosti vzoprenia sa.

Autorka Zuzana Strachotová
- inšpirácia historickými udalosťami : tá je najlepšie viditeľná na príklade náboženskej skupiny :  vplyv podobný ako vplyv cirkvi v stredoveku. Na tento fakt nadväzujú i ďaľšie ako kontrola médií, názorov, správania ľudí, polit. príslušnosti či až nezmyselné príkazy či vyhrážky, potrebné na zastrašenie a potlačenie názoru jednotlivca a naopak, vytvorenia stádovitosti. Autorka s týmito alegóriami pracuje naozaj veľmi dobre, predovšetkým potom zaujmú krátke záznamy z fiktívnych médií pred začiatkom niektorých kapitol, kde je opäť veľmi naturalisticky poukazované na nemorálne, antispoločenské správanie ( zabíjanie kvôli presvedčeniu či orientácii).

- ovplyvnenosť médií : nadväzuje na predchádzajúci bod, zobrazuje sa iba to vyhovujúce a to potrebné, stavia sa istý utopický koncept spoločnosti, i keď skutočnosť je opačná.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt antiutopia- štylistika : opisy síce bohužiaľ zväčša pôsobia výplnkovo, retardačne a vatovito, sú ale zvládnuté na vyššej úrovni, spracované vhodným výberom jazyka, najzaujímavejšie sa prejavujúce  práve pri dynamickej narácii bojov a bitiek, ktoré sú popísané uveriteľne a znova i naturalisticky.


Negatíva : 

- postavy : tie sú bohužiaľ charakterovo nestále, nerozhodné, v istých ohľadoch pre čitateľa i otravné, správaním akoby ešte charakterovo nevyspelé. Psychologizácia sa tu tiež snaží uplatňovať, ale pre čitateľa pôsobí skôr prvoplánovo, už poznane, čiže neprináša nič nové, čím postavy môžu pôsobiť neoriginálne, rovnako ako ich výsledná vykryštalizácia a celé rozuzlenie ich motivácií.

- nelogickosti deja : ktoré sú pri tomto žánri pochopiteľné a odpustiteľné, i tak však niektoré bijú do očí až priveľmi. Tak napr. len samotná Ružová búrka - vraj ju nikto nikdy neprežil,  napriek tomu je skvelo zmapovaná, vie sa ako vyzerá, ako prebieha ... Kým? To už ostáva záhadou. Popravde, i to, že naši hlavní hrdinovia sú tí, ktorí ju ako prví prežijú je min. trošku neuveriteľné, no osudovosť hl. postáv si vo všetkých dnešných dielach žije svojim životom, takže v poriadku. Ako najväčší knižný úlet však potom funguje liečenie ranených. To popravde funguje (i v tak pokročilej dobe) veľmi prapodivne, na hlbšie nevysvetlenej báze, kedy je skoro mŕtvy človek schopný po vstreknutí liečebnej látky do kostí prežiť a dokonca sa vyliečiť do bežnej podoby behom pár hodín.

- žánrová neukotvenosť - ako čitateľ predovšetkým spoločenským/sociálnych románov a krimi žánru nemám potrebné empirické skúsenosti ako by mala vyzerať tematika, motívy či zvraty v skutočne čitateľsky a kriticky zaujímavej sci-fi knihe. Do očí mi však udrel ako prvý fakt žánrového zaradenia - ten podľa môjho názoru nie je istý. Prvotne anotáciou tváriaci sa sci-fi kúsok sa totiž v priebehu čítania transformuje na dystopiu a ďalej do skoro všetkých možných románových žánrov - cez dobrodružný, sociálny, psychologický , až k romantickému, čím sa absolútne stráca možnosť určiť cieľovú skupinu danej knihy. Pre čitateľov-mužov je tu viditeľný jasný problém s romantickou linkou, pre čitateľky naopak zase s linkou dobrodružnou, skoro až výrazne pánskou a tvrdším slovníkom, pre milovníkov sci-fi zase problém s odklonením sa od rýdzeho sci-fi žánru.

Kniha Devět dní je teda na slovenské a české pomery (a na autorkinu prvotinu) nadpriemerným prozaickým kúskom s prepracovanou štylistikou a výstavbou deja, ako taká by však oveľa lepšie vyznela na menšom počte strán a s príjemnejšími charaktermi stvorených postáv.

Záverečné hodnotenie : 3,9/5 *
Za poskytnutie e-knihy ďakujem internetovému kníhkupectvu ereading.cz!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov: