streda 24. januára 2018

Dobrodružstvá Toma Sawyera a Petera Fortuna : Ian McEwan - Rojko

Rojko Anotácia : Vysnené príbehy desaťročného chlapca obdareného veľkou fantáziou. Peter je obyčajný chlapec, ktorý vo voľnom čase najradšej sníva a domýšľa veci do ich absurdných dôsledkov. V poviedkach, ktoré sú opisom jeho fantázií, sa vzbúria sestrine bábiky a odtrhnú mu končatiny, zmizíkom vymaže rodičov a sestru, prevtelí sa do domáceho kocúra a vybojuje zaňho rozhodujúcu bitku alebo sa stane bábätkom, čím k nemu stratí predchádzajúci odpor.

Vydavateľstvo : FRAGMENT, 2017
Počet strán : 160
Žáner : Poviedkový/Pre deti

Kniha určená pre deti, čo nie je len pre deti. Žánrový hybrid či neukotvená cieľovka?
Pozitíva :

- rôzna možná interpretácia dejových zvratov : McEwan ako autor spoločeskej/sociálnej prózy pre dospelých zameranej na filozofiu a reflexie si určité náznaky neodpustil ani v na prvý pohľad typickej próze pre deti. Tá, totiž aj napriek prvotnému dojmu obsahuje i isté náznaky mysteriózna, obraznosti s ďaľším, nedetským rozmerom, v ktorom okrem psychologických prvkov rezonujú i motívy potreby sebapoznania, pochopenia mladosti a staroby, lásky či didaktického motívu akceptovania druhých, pochopenia dospievania a života ako takého.

- kompozícia + narácia : kniha obsahuje sedem na seba nenaväzujúcich poviedok, ktoré spája hl. postava Petra. Autor zároveň zase didakticky pracuje so samotnou kompozíciou každej poviedky - každú štylizuje do určitého leitmotívu, z ktorého nakoniec plynie očividná pointa - či už ide o spomínané pochopenia sa navzájom, potrebu lásky, rodiny, priateľov, ale aj existencionálne otázky o smrti v živote.

Tým sa McEwan znova približuje skôr rodičom ako samotným detským čitateľom, prípadne sa snaží o hybrid žánru, kedy ponúka svoj personálny výklad fikčných skutočností pre malých i veľkých.Štylisticky autor pracuje s ľahkou naráciou, používa veľa umeleckého opisu, a celý dej stavia na určite melancholickosti detstva podobnej tej Sawyerovskej od Twaina.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ian mcewan
Autor Ian McEwan
Negatíva :

- výber slov v dialógoch/preklad : asi jediným naozaj do očí bijúcim negatívom je relatívne nevhodne zvolený slovník, primárne v prehovoroch malého Petra. Ak je predsa len kniha produkovaná ako beletria pre deti a mládež, nechápem, prečo sa v jej preklade nachádzajú slová ako ,,h**no" a podobne. Myslím, a určite by mi dali za pravdu všetci, že takéto slová nepatria do (ak aj hybridnej prózy) pre deti.

Kniha Rojko je spestrením tvorby Iana McEwana a rovnako čitateľským sprestrením pre jeho skalných fanúšikov, ktorá sa rozhodne neohraničuje iba na vekový úsek detí a mládeže, ale v obraznosti má čo ponúknuť i dospelému čitateľovi.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt tom sawyer 
                                        Záverečné hodnotenie : 4/5 *
 Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu Albatros Media!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov: