nedeľa 20. mája 2018

Jak vykrást Zoo? : John Irving - Ako oslobodiť medvede

Ako oslobodiť medvedeAnotácia : Keď Sovietska armáda v posledných dňoch druhej svetovej vojny vstúpila do Viedne, zmizli všetky zvieratá z Viedenskej zoologickej záhrady, pravdepodobne ich zjedli hladujúci občania mesta. V tomto historickom románe o nacistickom obsadení Rakúska a o sovietskej okupácii Viedne dvaja viedenskí študenti v roku 1967 znovu uskutočnia „oslobodenie“ viedenskej zoo – s komickými a zároveň hroznými následkami. To, že tento bohato štruktúrovaný román napísal dvadsaťpäťročný Američan, je ďalším dôkazom o obrovskom talente Johna Irvinga.

Vydavateľstvo : PLUS, 2018
Počet strán : 432
Žáner : Román/Historický/Spoločenský/Humor
Debutový román Johna Irvinga, dnes známeho autora románov Svet podľa Garpa a Pravidla moštárny, na motívy ktorého vznikol v roku 1999 i rovnomenný vysoko oceňovaný film s T. Maguireom v hlavnej úlohe, za ktorého scenár získal Irving Oscara, u nás v slovenskom preklade vychádza po presne 50 rokoch (v origináli v roku 1968) od jeho pôvodného vydania. Či je autorova prvotina na diele poznať, o tom už viac nižšie.

Pozitíva :

- reťazová kompozícia diela : má svoje, i keď na prvý pohľad možno nie úplne pochopiteľné, miesto. Reťazová kompozícia, pracujúca so spájaním zjavne nesúvisiacich a nezriedka i časovo diferencovaných obrazov a udalostí, ktorým hlavným pojítkom je práve hlavný hrdina, je skvelým výberom pre vysokú autorskú schopnosť práce s charakterom postavy, kedy je umožnené pracovať s nespočetným množstvom rozličných scén a tak vybudovať i interagovať postavu v rôznych prostrediach a voči rôznym vedľajším hrdinom.
John Irving at Cologne 2010 (7108).jpg
Autor John Irving

- kombinovanie prvkov absurdity/patetickosti s hrubým reflektovaním nedostatkov spoločnosti : absurdnosť situácií je možné spozorovať hneď od začiatku, a tiahne sa celým dielom ako určitý leitmotív až do jej konca. Absurdné pasáže zahŕňajú popisy neskutočných, nezmyselných konaní a situácií ako i nelogické dialógy, ktoré však po hlbšej interpretácii v kontexte môžu nadobudnúť zmysel. Na tomto princípe potom funguje veľká väčšina autorových narážok na súvekú spoločnosť, prostredníctvom absurdity kritizuje vlastnosti ako drzosť, krutosť, násilie, ženská promiskuita, zdôrazňuje potrebu ľudského svedomia, zodpovednosti, priateľstva a pod.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vieden zoo- jednoduchý jazyk + opisy s prvkom symbolizmu a naturizmu : v dialógoch autor volí nenáročný, realiatický až citeľne živý jazyk vtedajšej spoločnosti, nepoužíva zložitú štylistiku, namiesto súvetí v dialógoch volí skôr jednoduché vety. Opisy sú potom pravou lahôdkou pre rozbor, počas celého textu sa pracuje s nespočtom citosloviec a onomatopojí pre navodenie hlbšieho čitateľského zážitku - čím sa text obohacuje i obzvláštňuje. Opis je kvetnatý, stavia na prirovnávaní k farbám, tvarom a vôňam, je detailný, až priveľmi explicitný s množstvom pejoratívnych slov, časté je využívanie charakteristiky. Práca so zvieracím svetom sa uplatňuje v celej dĺžke textu, neslúži len ako výplnok, ale má zjavný stupeň symbolizmu - až metaforicky/animizačne prenáša konanie či momentálny stav zvierat na svet ľudí, zvieratá a ľudí dáva autor do očividného porovnávania či protikladu, dáva priestor i na interpretáciu cez prírodu v nás, čím nemá ďaleko k prvkom naturizmu, čím znova prináša i istý druhý čitateľský plán a zámer.

Negatíva :

- kumulácia textu : pre prvotnú čitateľskú percepciu (pochopenie) je dielo nesmierne náročné. Či už obsiahnutím dlhých pasáží opisu, retardačných vsuviek, či spomínaných absurdít sa čitateľ môže v texte ľahko stratiť, plne ho nepochopiť alebo ho svojou zložitou kompozíciou ( reťazová kompozícia zase nie je najjednoduchšia na udržanie čitateľovej pozornosti a vnímania následností) úplne odradiť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt setting free the bears- rozdelenie textu + patetickosť : zbytočne neustále členený text na krátke kapitoly text skorej ruší, narúša priamu kontinuitu textu. Patetickosť a archetypy hrdiniv ako i podobne reálie  či štylizácia diela ako celku sa v Irvingových diela objavujú pravidelne, väčšina jeho postáv operuje na podobnej charakterov vlne, no je pravda, že pri kumulácií patetickosti a žoviálnosti v texte sa tento prvkov stáva otravným, repetetívnym, tak ako sa nimi stávajú samotné postavy.

Román Ako oslobodoť medvede obsahuje pôsobivé popisy historických reálií Viedne, spracúva neobvyklé charaktery postáv i problémy society na pozadí patetických a absurdných situácií, no svojou náročnosťou, kumulujúcimi prvkami či zbytočne rozťahanou dĺžkou a nediferencovaným textom sa stáva širokým publikom ťažko prijímanou knihou, ktorá už vôbec neudrží pozornosť nenáročného čitateľa.

Záverečné hodnotenie: 3,5/5 *
Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu AlbatrosMedia!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov: