nedeľa 13. mája 2018

Najdlhší rodokmeň : Conn Iggulden - Vojna ruží : Búrka

Vojna ruží 1: BúrkaAnotácia :  Píše sa rok 1437 a v Anglicku na trón nastupuje mladučký Henrich VI. z rodu Lancasterovcov. Na rozdiel od otca nevládne železnou rukou a kráľovstvom kolujú správy, že sa príliš spolieha na svojich radcov. Anglické dŕžavy vo Francúzsku sú v ohrození, šíria sa zvesti o vzbure a strach, že kráľ a jeho našepkávači privedú Anglicko do skazy. Mračná sa sťahujú a neodvratne sa schyľuje k búrke, ktorá navždy poznamená osud monarchie.

Vydavateľstvo : PLUS, 2018
Počet strán :  488
Žáner :  Román/Historický
Autor Conn Iggulden, ktorý sa na pôde beletrizovanej populárno-náučnej historickej prózy nepohybuje po prvýkrát a z pera ktorého už vznikli trilógie o Caesarovi a Džingischánovi, tentokrát prichádza dielo o miľníku anglických dejín 15. storočia - Vojne ruží.

Pozitíva :
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt conn iggulden
Autor Conn Iggulden
- práca s historickými faktami : autor text beletrizuje, čiže sa nejedná o 100 percentnú faktografiu, o čom svedčí napr. i fakt, že postava Derryho Brewera je čistou autorovou fikciou, pomocou ktorej vypĺňa a posúva dej, zároveň však neustále drží i faktografickú linku - zlomové miľníky či dohľadateľné informácie podáva tak, ako sa naozaj odohrali, nemení ich.

- štylistika : autor volí autorského/vševediaceho rozprávača, čo je dobrý výber práve kvôli veľkému počtu postáv obsiahnutých v románe, narácia balancuje na pomedzí spomínaného umeleckého štýlu románu a odborného štýlu nonfiction, opisy však pôsobia premyslene, funkčne, farbisto a realisticky, často sa objavujú opisy bitiek, vojen atď.

- vysvetlivky na začiatku knihy : slúžia práve pre lepšiu orientáciu čitateľa v texte či už sa jedná o prehľadné tabuľky alebo rodokmene tej ktorej línie anglickej šľachty, ktorým je venovaných asi 15 počiatočných strán knihy.

- didaktická pomôcka : kedže je kniha beletrizovaná, je oveľa ľahšia ( i s veľkým množstvom faktov) na čitateľskú percepciu, pochopenie i zapamätanie, čím sa z románu stáva i istý druh populárno-náučnej literatúry, pomáhajúca objasniť laickým čitateľom historické okolnosti.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt conn igguldenNegatíva :

- historický kontext : ten je, bohužiaľ pre čitateľov, viac než dobré poznať ešte pred samotným čítaním, nakoľko sa tu  pracuje s nespočtom historických postáv, ich celými menami, rodokmeňmi, vnútornými vzťahmi, či odkazmi na udalosti anglickej minulosti, prehratých či vyhratých bitiek, vojen a podobne. Pre čitateľa absolútne neznalého historického kontextu sa text jednak neustále retarduje a neznáme informácie mu narúšajú kontinuitu diela a zároveň sa pre neho stáva nečitateľným - nakoľko sa chtiac či nechctiac stratí v historických súvislostiach, s ktorými nie je oboznámený.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt war of roses I keď sa na začiatku objavujú spomínané vysvetlivky, nedisponujú tak veľkou schopnosťou čitateľovi preniesť dostatok informácií a rovnako ich je veľké množstvo, čiže je obtiažne si ich všetky zapamätať. Dej potom môže pôsobiť chaoticky, na čom má svoj podiel i autorom zvolená kompozícia - in medias res, čiže prvotné postupné zoznámenie sa s postavami odpadá. Je zjavné, že Iggulden vsádza na informovaného čitateľa, ktorý k jeho dielu nepristupuje ako absolútny laik, ale už z minulosti chápe isté historické a dejinné náväznosti, čo však v realite,bohužiaľ, nemusí byť vždy pravidlom.

Pilotný diel z historickej knižnej série sa nesie v tradičnom duchu kníh žánru populárno-náučnej literatúry, autor pomocou kvalitnej štylistiky dokáže zaujať pozornosť čitateľa, stratiť ju však môže práve hlavnými motívmi knihy, ktoré sa pre nenáročného percipienta môžu zdať náročné či neprehľadné.

Záverečné hodnotenie : 3,6/5 *
Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu AlbatrosMedia!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov: