pondelok 29. apríla 2019

Keď láska bolí : Clare Mackintosh - Prečo si ma tu nechal?

Anotácia :  Jenna Grayová prežila to, čo nikto prežiť nechce. V jedno daždivé popoludnie sa synček vytrhne mame z ruky a uteká na cestu. Zrazí ho auto...
Tragédia Jennu zničí. Aby vôbec prežila, presťahuje sa do vzdialeného kúta vetrom bičovaného Walesu a v prostej chalupe sa pokúša zabudnúť. Chce utiecť spomienke na smrť chlapčeka, zúfalo sa potrebuje spamätať a nechať za sebou celú minulosť.
Zároveň sledujeme dvoch policajných vyšetrovateľov z Bristolu, ktorým smrť malého chlapca nedá pokoj. Sledujú stopy, jednu beznádejnejšiu ako druhú, a zisťujú, že ich to k sebe ťahá rovnako neodolateľne, ako ich fascinuje nepreniknuteľný prípad, plný nečakaných zvratov.

Vydavateľstvo :  Lindeni, 2019
Počet strán :  416
Žáner :  Román/Krimi/Thriller/Psychologický

Krimi s prvkami psychologického románu Prečo si ma tu zanechal nie je v momentálnom trende vezúcom sa na popularite románu Stratené dievča inovatívnym dielom na poli tohto žánru, keďže pracuje práve s dobre zabehnutými motívmi, no predsa dokáže prekvapiť - predovšetkým veľmi dôveryhodne zobrazenou psychikou sociopata, manipulátora a tyrana, ktorý sa pokojne môže vyskytovať i medzi nami.

Hlavným kladom knihy, ktorý si čitateľ môže všimnúť na prvý pohľad je veľmi dynamická narácia, ktorá síce občasne pracuje so zbytočným, výplnkovým statickým opisom, no väčšinu textu je veľmi jednoduchá, čomu pomáha i štylistika a jazyk textu, ktorý nie je zbytočne umelecký a imaginatívny, no skôr so zameraním na dynamiku jazyku a verné zobrazenie činností každodennosti, ktoré sa snaží zobraziť verne, no v istom zmysle i symbolicky. 
autorka Clare Mackintosh
Tempo a gradácia teda skoro nestagnuje, čomu pomáha i rozumné dávkovanie informácií čitateľovi, problémom sa však stávajú zbytočné perspektívy rozprávača (zo života polície, policajných príslušníkov či iných), ktorými si autorka nepriamo odvára dvierka k potenciálnym ďalším dielom, ktoré však dej nijak neposunú, práve naopak, retardujú ho, netvoria atmosféru celku, postavy v nich sú pre základnú fabulu nepodstatné a aj tak autorka týmto pasážam venuje až abnormálny priestor. Treba však uznať, že autorský zámer je viac ako jasný - viac ako na krimi zápletku chce autorka rámcovať dielo patologickým vzťahom a prvkom domestic noir, čiže jednoducho krimi zápletkou v domácom prostredí, ktoré naviac nezainteresovaným osobám(priateľom, známym páru) nie je známa. 

Podobný motív sa síce objavuje i v spomínanom Stratenom dievčati, i keď v inej podobe - či inom genderovom garde - pričom tu je táto časť knihy perfektná - bez debát dokáže byť hlavným ťahačom diela, bohužiaľ, v knihe je jej explicitne venovaná iba menšia časť v druhej polovici, čo je škoda - keďže v podstate na tomto patologickom motíve sociopata celá kniha stojí, celkový rámec je viac ako krimi psychologickou sondou do súžitia s násilníkom, a i keď detektívny motív síce funguje, v celkovom zvážení sa zdá zbytočný a rozuzlením a záverom ,,premotivizovaný" - mojím názorom je, že ak by sa Mackintosh venovala iba problematike manipulátorstva a tyranie v partnerskom vzťahu od jeho genézy a vystavala by sujet žánru sociálneho románu, urobila by možno i lepšie - nakoľko dielo pôsobí premotivizovane = venujúce sa a spracúvajúce množstvo tém, ktoré sa prepletajú, so snahou ich všetky pokryť, čo je naškodu keďže významový presah
tu síce je, ale k potenciálnemu čitateľovi sa nedostanú najdôležitejšie prvky(patologický vzťah, chorobná žiarlivosť, manipulátorstvo a i.) v ,,plenej paráde".

Pokiaľ hovoríme o postavách, tie samé o sebe nie sú extra charakterovo prepracovamé - nedá sa povedať, že by boli ploché, no ani plastické - až na postavu tyrana - charakterový vývin a psychologizácia hlavnej hrdinky je v diele veľmi malá, reálne ako čitateľ nevidíme jej premenu či dôvod, prečo robí to, čo robí a i psychologizácia z detstva hlavného hrdinu skoro úplne chýba - čo na jednej strane je problém, ak sa naňho zameráme, na strane druhej ho však vynahrádza verné a veľmi naturalistické zobrazenie súžitia s psychicky narušeným jedincom, ktorého patologické sklony k majetníctvu a násiliu nedokáže vydržať žiadna ľudská bytosť (a v ktorom môžeme vidieť isté prvky ecistenciálneho názoru autory, t.j., že ľudia si nevyberajú a zlými sa rodia). Záverom autorka nepriamo apeluje na všetky osoby žijúce v podobnom vzťahu a vzbudzuje v nich chuť a silu vzoprieť sa, a aj keď motív, ktorým dielo končí nepôsobí práve inovatívne a môžeme ho objaviť i v diele Dievča vo vlaku, v tomto prípade je Mackintoshovou o triedu lepšie autorsky spracovaný.

Poukazovanie na domáce násilie, a nielen na jeho následky, ale i predchádzanie je teda motívom, ktorý dokáže zaujať - objavuje sa i v iných dielach v inej podobe, no tu je vcelku premyslený a expresívne autentický - čomu pomáha nezvyčajná du-forma, čím zase dielo nápadne pripomína thriller TY, ktorého fabula stála na podobnom námete - práve tento typ narácie robí spomínanú časť diela neobvyklou, pôsobiacou reálnejši a autentickejšie - čím sa dostávame k poslednému problému knihy - k forme - tak ako kompozícia, i rozprávači sa v priebehu deja striedajú, problémom však je, že kniha sa tak stáva
neskutočne nekonzistentnou - tak ako skáčeme v chronológii a retrospektíve meníme i perspektívu rozprávača a jeho typ - od autorského, cez ich-formu, k du-forme a späť, v čom reálne nevidím žiadny hlbší význam a pointu, keďže je to absolútne zbytočné - dokonca si trúfam povedať, že konzistentnosť rozprávača by dielu výrazne pomohla.

Dielo Prečo si ma tu zanechal je teda viac ako thrillerom veľmi zaujímavo poňatým psychologickým(či psycho) románom, ktorý ťaží zo žánrových zákonitostí domestic noir, dobre pracuje s napätím a gradáciou, je veľmi explicitným nastavením zrkadla disfunkčným rodinám potýkajúcim sa s domácim násilím a nebyť excesov v podobe vatovitých scén bez hlbšieho významu v deji či chaotickej forme narácie by fungoval ako 100% perspektívne moderné krimi.

Záverečné hodnotenie : 3,5/5 *
Za poskytnutie knihy ďakujem vydavateľstvu AlbatrosMedia!
Zdieľaj na :    Facebook Twitter Google+

0 komentárov: